UNIE COMENIUS

Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ

Evropská unie; Evropský sociální fond; Ministerstvi školství, mládeže a tělovýchovy; OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost; Česká republika; Unie Comenius

Projekt "Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ", reg. č. CZ.1.07/1.2.05/01.0016, je realizován v rámci OP VK a financován ze zdrojů Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu ČR.


AKTUÁLNĚ

16. listopadu 2015

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
v součinnosti s Pedagogickou fakultou UK v Praze bychom Vás rádi srdečně pozvali na přednášku a workshop doc. RNDr. Václava Vančaty, CSc. „Biologická a genetická historie osídlování Evropy – cesta k pochopení variability, diversity a etnicity současných lidských populací“, která se bude konat v sobotu 21. listopadu 2015 od 9:00 na PedF UK v Praze, Magdalény Rettigové 4, Praha 1 v posluchárně R 209 (2. patro).
Na Vaši účast se těšíme a věříme, že přednáška přispěje k další efektivní implementaci problematiky integrace žáků a studentů se specifickými potřebami na školách v ČR.
POZVANKA [DOCX]

S pozdravem za realizační team

doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
vedoucí projektu

23. března 2015

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
v součinnosti s Pedagogickou fakultou UK v Praze bychom Vás rádi srdečně pozvali na seminář RNDr. Vladimíra Přívratského, CSc. "Ekologie člověka", která se bude konat v sobotu 18. dubna 2015 od 8:55 na PedF UK v Praze, Magdalény Rettigové 4, Praha 1 v posluchárně R 307 (3. patro).
Na Vaši účast se těšíme a věříme, že přednáška přispěje k další efektivní implementaci problematiky integrace žáků a studentů se specifickými potřebami na školách v ČR.
POZVANKA [DOCX]

S pozdravem za realizační team

doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
vedoucí projektu

23. března 2015

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
v součinnosti s Pedagogickou fakultou UK v Praze bychom Vás rádi srdečně pozvali na přednášku a workshop doc. RNDr. Václava Vančaty, CSc. “Biologická antropologie jako významný zdroj poznatků o lidské variabilitě, etnicitě a vývoji lidských populací", která se bude konat v sobotu 28. března 2015 od 15:20 na PedF UK v Praze, Magdalény Rettigové 4, Praha 1 v posluchárně R 307 (3. patro).
Na Vaši účast se těšíme a věříme, že přednáška přispěje k další efektivní implementaci problematiky integrace žáků a studentů se specifickými potřebami na školách v ČR.
POZVANKA [DOCX]

S pozdravem za realizační team

doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
vedoucí projektu

14. listopadu 2014

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
v součinnosti s Pedagogickou fakultou UK v Praze bychom Vás rádi srdečně pozvali na přednášku doc. PhDr. Martina Soukupa, Ph.D. "Multikulturní svět Papuy-Nové Guineje", která se bude konat ve středu 26. listopadu 2014 od 10:15 na PedF UK v Praze, Magdalény Rettigové 4, Praha 1 v posluchárně R 016 (přízemí).
Na Vaši účast se těšíme a věříme, že přednáška přispěje k další efektivní implementaci problematiky integrace žáků a studentů se specifickými potřebami na školách v ČR.
POZVANKA [DOCX]

S pozdravem za realizační team

doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
vedoucí projektu

30. října 2014

Vážené kolegyně a vážení kolegové, v součinnosti s Pedagogickou fakultou UK v Praze bychom Vás rádi srdečně pozvali na seminář RNDr. Vladimíra Přívratského, CSc. "Antropologické a etnické aspekty vzdělávacích procesů", který se bude konat ve středu 5. listopadu 2014 od 18:05 na PedF UK v Praze, Magdalény Rettigové 4, Praha 1 v posluchárně R 210 (2. patro). Na Vaši účast se těšíme a věříme, že přednáška přispěje k další efektivní implementaci problematiky integrace žáků a studentů se specifickými potřebami na školách v ČR. POZVANKA [DOCX]

S pozdravem za realizační team

doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
vedoucí projektu

15. dubna 2014

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
rádi bychom Vám chtěli poděkovat za Vaši hojnou účast na přednášce pana doc. RNDr. Václava Vančaty, CSc. „Vývoj člověka v dospělosti – životní cykly, životní historie, reprodukce a stárnutí“, která se konala dne 9. dubna 2014 na Pedagogické fakulty UK v Praze. Doprovodné materiály k této přednášce najdete na webových stránkách Unie Comenius (ZDE).

Dovolte, abychom Vás pozvali na další tematické přednášky paní Dr. Evy Ferrarové a pana doc. PhDr. Martina Soukupa, Ph.D., které pro Vás připravujeme na léto a podzim roku 2014.

S pozdravem za realizační team

doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
vedoucí projektu

24. března 2014

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
v součinnosti s Pedagogickou fakultou UK v Praze bychom Vás rádi srdečně pozvali na přednášku a workshop doc. RNDr. Václava Vančaty, CSc. "Vývoj člověka v dospělosti – životní cykly, životní historie, reprodukce a stárnutí", která se bude konat ve středu 9. dubna 2014 od 08:55 na PedF UK v Praze, Magdalény Rettigové 4, Praha 1 v posluchárně R 307 (3. patro).
Na Vaši účast se těšíme a věříme, že přednáška přispěje k další efektivní implementaci problematiky integrace žáků a studentů se specifickými potřebami na školách v ČR.
POZVANKA [PDF]

S pozdravem za realizační team

doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
vedoucí projektu

19. prosince 2013

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
rádi bychom Vám chtěli poděkovat za Vaši hojnou účast na přednášce Mgr. Jany Havlíčkové "Multikulturní výchova - posilování stereotypů nebo osobnostní rozvoj?", která se konala na půdě Pedagogické fakulty UK v Praze. Doprovodné a další rozšiřující materiály k této přednášce najdete na webových stránkách Unie Comenius (ZDE).

Dovolte, abychom Vás také předběžně pozvali na další tematickou přednášku, která se bude konat na jaře (únor-březen) 2014 pod vedením Vašeho oblíbeného lektora pan doc. PhDr. Martina Soukupa, Ph.D.

Příjemné prožití Vánoc a vše nejlepší do Nového roku 2014 Vám přeje za celý realizační team projektu.



doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
vedoucí projektu

28. listopadu 2013

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
v součinnosti s Pedagogickou fakultou UK v Praze bychom Vás rádi srdečně pozvali na přednášku Mgr. Jany Havlíčkové (Člověk v tísni) "Multikulturní výchova - posilování stereotypů nebo osobnostní rozvoj?", která se koná dne 10. prosince 2013 od 16:15 na PedF UK v Praze, M. D. Rettigové 4 - 3. patro v posluchárně R 303.
Na Vaši účast se těšíme a věříme, že přednáška přispěje k další efektivní implementaci problematiky integrace žáků a studentů se specifickými potřebami na školách v ČR.

POZVÁNKA

S pozdravem za celý realizační team

RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
vedoucí projektu

6. února 2013

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
na projektovém webu jsme publikovali zprávu o udržitelnosti za rok 2012, který sumarizuje veškeré akce které proběhly v roce 2012.

S pozdravem za celý realizační team

RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
vedoucí projektu

6. března 2011

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
Náš projekt byl úspěšně ukončen a rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za Vaši aktivitu a dlouhodobý zájem o projekt. Ve spojitosti s udržitelností projektu byla vytvořena nová položka "Udržitelnost projektu" na projektovém webu: www.uniecomenius.cz/esf2.html, která sumarizuje veškeré výstupy projektu ve volně stažitelném "pdf" formátu včetně závěrečné přednášky dr. Václava Soukupa, CSc., která byla prezentována na závěrečné konferenci projektu. Prostřednictvím dílčí položce "Tematické akce Unie Comenius" budete dále informování o pořádaných navazujících aktivitách.

S pozdravem za celý realizační team

RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
vedoucí projektu

27. listopadu 2010

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
Dovolte mi, abych Vás srdečně pozval na závěrečnou konferenci našeho projektu ESF, která se bude konat v neděli 5. prosince 2010, v prostorách Muzea Karlova mostu (Křížovnické náměstí 3, Praha 1, u paty Karlova mostu - mapa- budova Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou - stanice Staroměstská (metro A), popř. stanice tramvaje 17 a 18.

V rámci této závěrečné konference budou slavnostně předána osvědčení o absolvování kurzu a také další konferenční a odborné materiály (např. Vybíral, Z. 2009: Psychologie Komunikace, Portál. Praha, 319 str.).

Podrobný program konference:
09:30 - 10:00: Přivítání hostů, registrace účastníků
Bude probíhat v hlavní chodbě muzea - welcome drink.

10:00 - 10:30: Coffee break
Bude probíhat v hlavní chodbě a kavárně

10:30 - 11:00: Zahájení kongresu
V rámci zahájení obdrží účastníci kongresu odborné a konferenční materiály.

11:00 - 12:00 Přednáška hlavního řečníka Dr. Václava Soukupa
Po přednášce hlavního řečníka bude účastníkům slavnostně předáno osvědčení o absolvování kurzu.

12:00 - 14:00: Oběd
Bude probíhat v hlavní chodbě a kavárně bude zajištěn rautový oběd vč. nápojů - káva, čaj, nealko.

14:00 - 15:45: Tematické workshopy I a II
Workshopy budou mít charakter kulatého stolu a proběhnou ve dvou místnostech za odborné garance členu RT a na projektu participujících lektoru.

15:45 - 16:00: Coffe break
V hlavní chodbě a kavárně bude během přestávky zajištěno občerstvení - káva, čaj, nealko a fingerfood.

16:00 - 17:00: Tematické workshopy III a IV
Workshopy budou mít charakter kulatého stolu a proběhnou ve dvou místnostech za odborné garance členu RT a na projektu participujících lektoru

17:00 - 20:00: Slavnostní zakončení s rautem, vyjížďkami na lodích do Pražských Benátek, a prohlídkou Muzea Karlova mostu s hudebním doprovodem


V rámci konference proběhne koncert smyčcového kvarteta.
Od 18:00 hodin budou z podzemí Muzea vyplouvat staropražské převozní lodě VODOUCH na plavbu Pražskými Benátkami.



Těšíme se na Vaši hojnou účast!!!!

S pozdravem za celý realizační team

RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
vedoucí projektu


26. listopadu 2010

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Náš projekt se blíží ke svému závěru. Dovolte mi, abych Vás srdečně pozval na poslední "prosincový" výukový kurz, který se bude konat v pátek a sobotu, tj. 3. a 4. prosince 2010, v prostorách Pedagogické fakulty v Praze, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 (Velký sál, suterén - pátek /3.12.2010/; učebna R 303, 3. patro - sobota /4.12.2010/). Tematicky jsou kurzy zaměřeny na problematiku šikany a integraci cizinců do "českých" škol (viz podrobný program níže). Soustředění začíná jako vždy od 9:00 hod.
Již tradičně bude pro každého z Vás připraveno občerstvení a bude distribuována tematická publikace "Půtová, B. & Soukup, V. (2010): Evoluce člověka a pravěké umění. Unie Comenius, Praha".

!!!! Vzhledem k faktu, že jsou již vyčerpány finanční prostředky na pokrytí cestovních nákladů členů cílové skupiny, nebude Vám možno tyto náklady zpětně proplatit!!!!

Těšíme se na Vaši hojnou účast!!!!

S pozdravem za celý realizační team

RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
vedoucí projektu


Program "prosincového" soustředění je následující:
pátek 3. 12. 2010
09:00-13:00 Udržování komunikace a relevantní zpětné vazby pedagoga se žáky a studenty i ostatními pedagogy ve škole jako jednoho z prostředků pro prevenci výskytu negativních jevů (šikany, agresivity, intolerance a fobií) a pro udržování funkčnosti školní komunity (tedy pedagogů, žáků a studentů a rodičů) - kdy, co a jak konsultovat, kdy a jak řešit. (Mgr. Kateřina Bílková, pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 6)
14:00-18:00 Modely řešení konfliktních situací, šikany, agresivních a xenofobních reakcí ve školním kolektivu, u mládeže ubytovacích internátů a klientů dětských domovů. (Mgr. Kateřina Bílková, pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 6)
sobota 4. 12. 2010
09:00-13:00 Cizinci v české škole I. (Dr. Dana Bittnerová, CSc., Katedra psychologie, Pedagogická fakulta UK v Praze)
14:00-18:00 Cizinci v české škole II. (Dr. Dana Bittnerová, CSc., Katedra psychologie, Pedagogická fakulta UK v Praze)

25. října 2010

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Náš projekt se pomalu blíží ke svému závěru. Srdečně Vás zveme na předposlední "listopadový" kurz, který se bude konat v pátek a v sobotu, tj. 19. a 20. listopadu 2010, vždy od 9:00 hod v prostorách Pedagogické fakulty v Praze, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 (Velký sál, suterén – pátek /19.11.2010/; učebna R 303, 3. patro – sobota /20.11.2010/). Tematicky bude celé soustředění zaměřeno na problematiku sociálního a kulturního rozměru šikany, integrace dětí cizinců, a na problematiku a na roli kultury jako adaptivního mechanismu v sociokulturním chování člověka (viz podrobný program níže). Již tradičně bude pro každého z Vás připraveno občerstvení a bude distribuována tematická publikace „Pelcová, N. a kol. (2009): Multikulturalismus a multikulturní výchova, PedF UK, Praha.“.
Těšíme se na Vaši hojnou účast!!!!

S pozdravem za celý realizační team

RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
vedoucí projektu


Program „listopadového“ soustředění je následující:
pátek 19. 11. 2010
09:00-13:00 Cizinci v české škole I. (Dr. Dana Bittnerová, CSc., Katedra psychologie, Pedagogická fakulta UK v Praze
14:00-18:00 Sociokulturní rozměry šikany. (Dr. Martin Soukup, Katedra kulturologie, FF UK v Praze)
sobota 20. 11. 2010
09:00-13:00 Umění jako evolučně adaptivní mechanismus ve formování sociokulturního chování člověka. (Mgr. Barbora Půtová, Katedra kulturologie, FF UK v Praze)
14:00-18:00 Šikana a elitářství, xenofobie, intolelerence a systém vzdělávání učitelů a vychovatelů (Dr. Michal Zvírotský, Ph.D., Katedra školní a sociální pedagogiky, Pedagogiciká fakulta UK v Praze)

6. října 2010

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Srdečně Vás zveme na „říjnový“ kurz, který se bude konat ve dnech 15. a 16. října 2010. Tento kurz je rozdělen na dvě části. První výuková část – teoretický kurz se bude konat dne 15. 10. 2010, v prostorách Pedagogické fakulty v Praze, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 (Velký sál, suterén)– viz MAPA. Tematicky je tato výuková část kurzu zaměřena na problematiku romské národnostní menšiny (viz podrobný program níže).
Druhá část soustředění proběhne formou tematického workshopu a panelové diskuze dne 16. 10. 2010. Tato aktivita bude realizována také v prostorách Pedagogické fakulty v Praze, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 (učebny R205, R206, 2. patro) a bude zaměřena na problematiku integrace dětí do třídního kolektivu.

Dále bude pro každého z Vás připravena odborná knižní publikace „Hajková, V. & Strnadová, I. (2010): Inkluzivní vzdělávání, GRADA“ a občerstvení.

S pozdravem za celý realizační team

RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
vedoucí projektu


Program „říjnového“ soustředění je následující:
pátek 15. 10. 2010
09:00-13:00 Romská národnostní menšina historie jejího postavení a vzdělávání I (Doc. Eva Šotolová, katedra speciální pedagogiky, PedF UK v Praze)
14:00-18:00 Romská národnostní menšina historie jejího postavení a vzdělávání II (Doc. Eva Šotolová, katedra speciální pedagogiky, PedF UK v Praze)
sobota 16. 10. 2010
09:00-13:00 Tematický workshop a panelová diskuze I: a) Podpora sebevědomí a osobnosti u slabších žáků, b) Místo a role ve vrstevnické skupině (Mgr. Kateřina Bílková & Dr. Veronika Pavlas Martanová, pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 6)
14:00-18:00 Tematický workshop a panelová diskuze II: a) Problémy integrace - chybí čas na ,,bezproblémové“ děti, b) Integrace, začlenění (Mgr. Kateřina Bílková & Dr. Veronika Pavlas Martanová, pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 6)

6. září 2010

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Srdečně Vás zveme na již devátý "zářijový" kurz, který se bude konat v pátek a v sobotu, tj. 17. a 18. září 2010, vždy od 9:00 hod v prostorách Katedry biologie a environmentálních studií, Pedagogické fakulty v Praze, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 (Velký sál, suterén – pátek /17.9.2010/; učebna R 303, 3. patro – sobota /18.9.2010/). Tematicky bude celé soustředění zaměřeno na problematiku sociální a kulturní diferenciace v dětské populaci, šikany a její různé aspekty a formy a na problematiku jiných sexualit ve školním kolektivu (viz podrobný program níže). Již tradičně bude pro každého z Vás připraveno chutné občerstvení.
Těšíme se na Vaši hojnou účast!!!!

S pozdravem za celý realizační team

RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
vedoucí projektu


Program „zářijového“ soustředění je následující:
pátek 17. 9. 2010
09:00-13:00 Šikanující a šikanovaný - psychosociální profil, mýty a realita (Dr. Michal Zvírotský, Ph.D., Katedra školní a sociální pedagogiky, Pedagogiciká fakulta UK v Praze)
14:00-18:00 Tolerance jako základní prostředek dynamiky vztahů v multikulturním a sociálně diferenciovaném prostředí - funkce vztahu tolerance a "vymezování" osobnosti a skupin ve školním kolektivu - kde začíná šikana a xenofobie? (Dr. Michal Zvírotský, Ph.D., Katedra školní a sociální pedagogiky, Pedagogiciká fakulta UK v Praze)
sobota 18. 9. 2010
09:00-13:00 (Homo)sexualita v současné společnosti. (Dr. Zdeněk Sloboda, Gender a sociologie, Sociologického ústavu Akademie věd ČR)
14:00-18:00 Škola, výchova a jiné sexuality. (Dr. Zdeněk Sloboda, Gender a sociologie, Sociologického ústavu Akademie věd ČR)

9. srpna 2010

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
srdečně Vás zveme na již osmý "srpnový" kurz, který se bude konat tradičně v pátek a sobotu 27. a 28. srpna 2010, vždy od 9:00 hod, v prostorách Katedry biologie a environmentálních studií, Pedagogické fakulty v Praze, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 (učebna R 303, 3. patro, – viz MAPA). Vzhledem k malým kapacitním možnostem Centra pro "Gender Studies" budete v pátek ráno po zahájení soustředění (tj. v 9:00 hod) rozděleni na dvě skupiny. První skupina se přesune pod vedením pana doc. Vančaty do již zmíněného centra a druhá bude mít paralelní seminář na fakultě. Po poledním občerstvení se skupiny prostřídají.
Tematicky je srpnový kurz zaměřen na problematiku genderu ve společnosti (viz podrobný program níže). Dále bude pro každého z Vás připravena nová knižní publikace „Hájková, V. & Strnadová, I. 2010: Inkluzivní vzdělávání, GRADA“ a „letní“ občerstvení.

S pozdravem za celý realizační team

RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
vedoucí projektu


Program „srpnového“ soustředění je následující:
pátek 27. 8. 2010
09:15-13:15, resp. 14:00-18:00 Odborný program včetně diskuze v centru Gender Studies, o.p.s. (Mgr. Linda Sokačová)
09:15-13:15, resp. 14:00-18:00 Problematika lidských práv a fenomén diskriminace. Gender a rovné příležitosti žen a mužů. (Dr. Eva Ferrarová, PhD., Ministerstvo vnitra ČR)
sobota 28. 8. 2010
09:00-13:00 Rovné příležitosti ve výchově a vzdělávání. Interkulturní vztahy mezi lidmi. Kulturní, rasová a národní identita. (Dr. Eva Ferrarová, PhD., Ministerstvo vnitra ČR)
14:00-18:00 Psychologické problémy adaptace a akulturace. Etnické, rasové a genderové předsudky. Vzdělávání dětí migrantů. (Dr. Eva Ferrarová, PhD., Ministerstvo vnitra ČR)

10. června 2010

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
srdečně Vás zveme na již sedmý "červencový" kurz, který se bude konat trochu netradičně ve čtvrtek 1. a pátek 2. července 2010, vždy od 9:00 hod,, v prostorách Pedagogické fakulty v Praze, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 – viz MAPA (učebna R 303, 3. patro). Tento „netradiční“ termín kurzu byl vybrán proto, abychom šetřili Váš čas a dopřáli Vám nerušené prázdniny a dovolené. Tematicky je soustředění zaměřeno na problematiku specifik menšinových náboženství v ČR a na proměny regionálních, kulturních a sociálních tradic menšin v dnešní společnosti (viz podrobný program níže). Dále bude pro každého z Vás připravena knižní publikace „Soukup, M. (2010): Biokulturologie: evoluce a kultura“, která byla napsána pro potřeby tohoto ESF projektu, a „letní“ občerstvení.

Dále bychom Vás rádi upozornili, že srpnové soustředění se bude konat v termínu 27. a 28. srpna 2010 (pátek a sobota) a bude zaměřeno na problematiku genderu ve společnosti. Prosíme, sledujte aktuální informace na webu projektu (www.uniecomenius.cz/esf2.html).

S pozdravem za celý realizační team

RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
vedoucí projektu


Program „červencového“ soustředění je následující:
čtvrtek 1. 7. 2010
09:00-13:00 Specifika menšinových náboženství v ČR a jejich promítání do vztahů s majoritní společností I. (Mgr. O. Vodáková)
14:00-18:00 Specifika menšinových náboženství v ČR a jejich promítání do vztahů s majoritní společností II. (Mgr. O. Vodáková)
pátek 2. 7. 2010
09:00-13:00 Znehodnocování regionálních kulturních a sociálních tradic a proměny hodnotové škály jako východisko sociální stratifikace - etnicita a postmoderní společnost I. (Dr. Martin Soukup, Katedra kulturologie, FF UK v Praze)
14:00-18:00 Znehodnocování regionálních kulturních a sociálních tradic a proměny hodnotové škály jako východisko sociální stratifikace - etnicita a postmoderní společnost II. (Dr. Martin Soukup, Katedra kulturologie, FF UK v Praze)

26. května 2010

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
srdečně Vás zveme na „červnový“ kurz, který se bude konat ve dnech 4. a 5. června 2010, vždy od 9:00 hod, v prostorách Pedagogické fakulty v Praze, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 – viz MAPA (Velký sál, suterén – pátek; učebna R 303, 3. patro – sobota). Tematicky je tento kurz zaměřen zejména na problematiku lidského chování (viz podrobný program níže). Již tradičně bude pro každého z Vás připraveno občerstvení a také tematická publikace: Herzog, R. (2009): Násilí není řešení. Fraus.
Dále bychom Vás chtěli informovat, že plánovaná exkurze do Integračního centra MV ČR – Pardubice se uskuteční dne 11. června 2010. Sraz účastníků „zájezdu“ je v 8:20 v Lazarské ulici (odjezd v 8:30 hod.). Předpokládaný návrat je plánován na 17:00 hod. tamtéž.

S pozdravem za celý realizační team

RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
vedoucí projektu


Program „červnového“ soustředění je následující:
pátek 4. 6. 2010
09:00-13:00 Agresivní chování a jeho význam - lidská xenofobie a agresivita jako biologické fenomény I. (Doc. RNDr. Václav Vančata, katedra biologie a environmentálních studií, PedF UK V Praze)
14:00-18:00 Agresivní chování a jeho význam - lidská xenofobie a agresivita jako biologické fenomény II. (Doc. RNDr. Václav Vančata, katedra biologie a environmentálních studií, PedF UK V Praze)
sobota 5. 6. 2010
09:00-13:00 Archetypální vzorce lidského chování (Dr. Martin Soukup, Katedra kulturologie, FF UK v Praze)
14:00-18:00 Emoce a motivace ve vztahu k etnickým skupinám (Dr. Martin Soukup, Katedra kulturologie, FF UK v Praze)
pátek 11. 6. 2010
09:00-18:00 Exkurze do Integračního centra MV ČR – Pardubice. (RT)

28. dubna 2010

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
ssrdečně Vás zveme na již pátý, „květnový“ kurz, který se bude konat ve dnech 14., 15. a 22. května 2010, vždy od 9:00 hod, v prostorách Pedagogické fakulty v Praze, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 – viz MAPA (Velký sál, suterén – pátek /14.5.2010/; učebna R 303, 3. patro – sobota /15.5.2010/ a učebna R 205 a R 206, 2. patro – sobota /22.5.2010/). Tematicky jsou tentokrát přednášky kurzu zaměřeny na problematiku chování a sociální struktury primátů a biologické, sociálně biologické a kulturní aspekty lidského chování. Sobotní interaktivní workshop je profilován na komunikační dovednosti s minoritami (viz podrobný program níže).
Již tradičně bude pro každého z Vás připraveno chutné občerstvení. Dále bychom Vám rádi připomněli možnost proplácení Vašich cestovních výdajů z prostředků ESF ve smyslu dřívějších instrukcí. Těšíme se na Vaši hojnou účast.

S pozdravem za celý realizační team

RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
vedoucí projektu


Program „květnových“ soustředění je následující:
pátek 14. 5. 2010
09:00-13:00 Chování a sociální struktura primátů(Doc. RNDr. Václav Vančata, katedra biologie a environmentálních studií, PedF UK V Praze)
14:00-18:00 Chování primátů jako základní model pro pochopení lidského chování - lidoopi a člověk - rozvoj kognitivních procesů a komunikace u lidoopů - vznik tradic(Mgr. Marina Vančatová, Katedra antropologie, FHS UK v Praze)
sobota 15. 5. 2010
09:00-13:00 Biologické a sociálně biologické základy lidského chování(Dr. Martin Soukup, Katedra kulturologie, FF UK v Praze)
14:00-18:00 Biosociální, kulturní a psychologické aspekty lidského chování(Dr. Martin Soukup, Katedra kulturologie, FF UK v Praze)
sobota 22. 5. 2010
09:00-18:00 Workshop a panelová diskuze tematicky zaměřená na komunikační dovednosti s minoritami(Dr. Martin Soukup a Dr. Václav Soukup, Katedra kulturologie, FF UK v Praze)

8. dubna 2010

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
srdečně Vás zveme na již čtvrtý, „dubnový“ kurz, který se bude konat ve dnech 16. a 17. dubna 2010, vždy od 9:00 hod, v prostorách Pedagogické fakulty v Praze, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 – viz MAPA (Velký sál, suterén – pátek; učebna R 303, 3. patro – sobota). Tématicky je tento kurz zaměřen na problematiku fenoménu integrace, gendru, rasismu a specifikace problematiky minorit na území ČR (viz podrobný program níže).
Již tradičně bude pro každého z Vás připraveno občerstvení a tematická publikace „Sutton, M. Q. et Anderson E. N. (2009): Introduction to Cultural Ecology. – 401 pp (AltaMira Press) Velká Británie“. Dále bychom Vám rádi připomněli možnost proplácení Vašich cestovních výdajů z prostředků ESF ve smyslu dřívějších instrukcí. Těšíme se na Vaši hojnou účast.

S pozdravem za celý realizační team

RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
vedoucí projektu


Program „dubnového“ soustředění je následující:
pátek 16. 4. 2010
09:00-13:00 Rovné příležitosti a dějiny kultury – gendrová perspektiva ((Mgr. Barbora Půtová, Katedra kulturologie, FF UK v Praze).
14:00-18:00 Ideologické zneužívání biologických teorií ve vztahu k minoritám (Dr. Martin Soukup, Katedra kulturologie, FF UK v Praze).
sobota 17. 4. 2010
09:00-13:00 Specifické potřeby minoritních skupin České republiky spojené s jejich etnicitou a socio-kulturními tradicemi (Dr. Zdeněk Uherek, Etnologický ústav AV ČR).
14:00-18:00 Proměny etnické situace v České republice v 20. a 21. století (Dr. Zdeněk Uherek, Etnologický ústav AVČR).

1. března 2010

Vážené kolegyně a Vážení kolegové,
srdečně Vás zveme na třetí, „březnový“ kurz, který se bude konat ve dnech 19. a 20. března 2010, vždy od 9:00 hod, v prostorách Pedagogické fakulty v Praze, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 – viz MAPA (Velký sál, suterén – pátek; učebna R 303, 3. patro – sobota). Tématicky je tento kurz zaměřen na problematiku fenoménu migrace a minorit (viz podrobný program níže).

Již tradičně bude pro každého z Vás připraveno chutné občerstvení (tentokrát včetně sladkého), tematická publikace „Uherek, Z. et al. (2008): Cizinecké komunity z antropologické perspektivy“ a již několikrát zmiňované tituly sborníků „Biologické a biosociální faktory ovlivňující integraci žáků a studentů se specifickými potřebami“ a „Základní kulturní a sociální mechanismy významné pro úspěšnou integraci žáků a studentů se specifickými potřebami“.

Dále bychom si Vás dovolili pozvat na slavnostní vernisáž plakátů s tématikou boje proti rasismu, xenofobii, intoleranci a šikaně ve společnosti, která se uskuteční pod záštitou paní děkanky PedF UK v Praze doc. PaedDr. Radky Wildové, CSc. Zahájení této výstavy proběhne v pátek 19. března 2010 v 16.00 hodin v 3. patře budovy PedF UK v Praze v ulici M. D. Rettigové 4.

Stažení PDF pozvánky

Pozvánka na vernisáž plakátů


S pozdravem za celý realizační team

RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
vedoucí projektu


Program "březnového" kurzu:
pátek 19. 3. 2010
9:00-13:00 Meziregionální a vnitroregionální migrace a její příčiny (Doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc., Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK v Praze).
14:00-18:00 Uprchlíci, jejich integrace a specifické potřeby kulturně a sociálně heterochtonních (například původně neevropských) etnik (Mgr. Petr Novák, Ministerstvo vnitra ČR).
sobota 20. 3. 2010
9:00-13:00 Minorita jako obecný socio-kulturní fenomén, definice a podstata problematiky (Dr. Zdeněk Uherek, Etnologický ústav AV ČR).
14:00-18:00 Problematika vztahů minorit a majorit ve společnosti (Dr. Zdeněk Uherek, Etnologický ústav AVČR).

4. února 2010

Vážené kolegyně a Vážení kolegové,
na základě našeho jednání s pracovníky Úřadu Středočeského kraje, bych Vás rád informoval o možnosti a pravidlech proplácení Vám vzniklých cestovních nákladů. Tato pravidla a možnosti vycházejí z metodické příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK a reálných finančních prostředků našeho projektu.
a) Cestovní náhrady, tj. jízdné, je možné proplácet pouze na základě odevzdání originálu jízdního dokladu, a to vždy v následujícím měsíci během druhého dne soustředění - sobota (tedy lednové jízdenky na únorovém soustředění apod.). Vzhledem k omezenosti finančních prostředků jsme nuceni akceptovat pouze dopravu vlakem, autobusem, případně MHD.
b) Lze proplácet pouze jízdní doklady v rámci Středočeského kraje, tj. cesty z místa Vašeho trvalého bydliště do místa realizace aktivity našeho projektu.
c) Vzhledem k limitovanému množství finančních prostředků bude proplácení Vašich jízdného časově omezené, tj. bude probíhat do jejich vyčerpání.
d) Nebude hrazeno ubytování ani stravné.

Věříme, že výše uvedená skutečnost napomůže efektivitě studijního programu projektu a Vaší spokojenosti a vy tuto možnost budete racionálně využívat.

S pozdravem za celý realizační team

RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
vedoucí projektu

27. ledna 2010

Vážené kolegyně a Vážení kolegové,
Srdečně Vás zveme na druhý, „únorový“ kurz, který se bude konat ve dnech 12. a 13. února 2010, vždy od 9:00 hod, v prostorách Pedagogické fakulty v Praze, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 – viz MAPA (Velký sál, suterén – pátek; učebna R 303, 3. patro – sobota).
Tématicky je tento kurz zaměřen na problematiku biosociálních kořenů agresivity a xenofobie v lidské společnosti a obecně u primátů a na problematiku genderu a minorit (viz podrobný program níže). Dále bude pro každého z Vás připraveno občerstvení a pro ty, co posledně chyběli, také publikace „Výchova k toleranci a proti rasismu“ (Šišková ed).

S pozdravem za celý realizační team

RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
vedoucí projektu


Program "únorového" kurzu:
pátek 12. 2. 2010
9:00-13:00 Biosociální kořeny agresivity a xenofobie I (Dr. Martin Soukup, Katedra kulturologie, FF UK v Praze)
14:00-18:00 Biosociální kořeny agresivity a xenofobie II (Mgr. Marina Vančatová, Katedra antropologie, FHS UK v Praze)
sobota 13. 2. 2010
9:00-13:00 Gender a minority, funkce rodiny (Dr. Eva Ferrarová, Ministerstvo vnitra ČR).
14:00-18:00 Ideologické zneužívání biologických teorií ve vztahu k minoritám /rasismus/ (Dr. Václav Soukup, Katedra kulturologie, FF UK v Praze).

23. ledna 2010

Děkujeme Všem zájemcům o projekt „Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ“. S politováním však musíme konstatovat, že kapacita 2. cyklu studijního programu tohoto projektu je již zcela naplněna. Omlouváme se dalším zájemcům.

Realizační team projektu

8. ledna 2010

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

děkujeme Vám za Váš zájem a vítáme Vás jako účastníky projektu Evropského sociálního fondu "Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ", reg. č. CZ.1.07/1.2.05/01.0016, který je realizován v rámci OP VK a financován ze zdrojů Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu ČR. Z Vaší přihlášky je zřejmé, že otázky rasismu, xenofobie a šikany Vám nejsou lhostejné a že si uvědomujete význam této tématiky pro vzdělávací procesy v naší společnosti. Celý realizační tým projektu se bude snažit, aby se Vám dostalo nejen příslušných informací, ale abyste též nabyli dovedností a schopností řešit tyto problémy, které se vyskytují prakticky v každém kolektivu, nepochybně i na Vašem pracovišti, škole či školském zařízení.

Druhý cyklus projektu je koncipován podobně jako první a zahrnuli jsme do něj navíc zkušenosti, které jsme získali v průběhu předchozího cyklu. Lektory budou odborníci na slovo vzatí z českých univerzit, ústavů AV ČR a řady dalších pracovišť, která mají v této problematice bohaté zkušenosti. Nepůjde pouze o nějakou frontální a teoretickou výuku, protože naší snahou je ukázat jednotlivé fenomény z různých pohledů, současně však neposkytovat jen nějakou "kuchařku", nýbrž pokusit se společnými silami založit určitý typ myšlení, který Vám bude spolehlivě pomáhat rozpoznat tyto negativní společenské jevy v samém zárodku a umět je řešit a také jim předcházet.

Cyklus obsahuje vzdělávací program, který je členěn do jednotlivých soustředění, která budou probíhat vždy 1x měsíčně v pátek a v sobotu. Domníváme se, že toto nasazení je dobrým kompromisem mezi vašimi pracovními povinnostmi a časem, který je určen vzdělávacímu programu projektu. První setkání proběhne již 22. a 23. ledna t.r. a je umístěno do výukových prostor Pedagogické fakulty UK v Praze, M.D. Rettigové 4, Praha 1 (viz MAPA; podrobný program viz níže). Další podrobný časový i obsahový harmonogram naleznete na webu Unie Comenius (http://www.uniecomenius.cz/esf2.html). Prosíme Vás, abyste čas od času věnovali této webové stránce pozornost, neboť kromě možnosti přímého kontaktu s asistentkou projektu (tel. 606 524 613, e-mail: vladimira.korbelova@pedf.cuni.cz) je to právě tato stránka, kde najdete všechny potřebné informace včetně případných změn, které se mohou v průběhu realizace projektu objevit. Součástí tohoto unikátního vzdělávacího programu jsou také panelové diskuse a workshopy a rovněž exkurze, jejichž smyslem je skutečně důkladně proniknout do celé, složité a různě strukturované problematiky projektu.

Věříme, že Vám tento program poskytne to, co od něj očekáváte a že se stanete odborníky, kterých zatím v naší společnosti navzdory významu této problematiky není mnoho. Ve Vaší práci Vám přejeme mnoho zdaru a již teď se těšíme na pravidelná setkávání.

S pozdravem za celý realizační team

RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
vedoucí projektu


Program "lednového" soustředění je následující:
pátek 22. 1. 2010
9:00-9:30 Úvodní informace o projektu (Realizační team projektu ESF)
9:30-13:00 Pojem etnicity a etnika v souvislosti s biologickou, sociální a kulturní proměnlivostí člověka včetně historického přehledu problematiky I. (Dr. Václav Soukup, Katedra kulturologie, FF UK v Praze)
14:00-18:00 Pojem etnicity a etnika v souvislosti s biologickou, sociální a kulturní proměnlivostí člověka včetně historického přehledu problematiky II. (Dr. Václav Soukup, Katedra kulturologie, FF UK v Praze)
sobota 23. 1. 2010
9:00-13:00 Lidská ontogeneze a variabilita člověka (Dr. Vladimír Přívratský, Katedra biologie a environmentálních studií, PedF UK v Praze)
14:00-18:00 Etnické minority střední Evropy, jejich kulturní a etnické charakteristiky (Dr. Zdeněk Uherek, Etnologický ústav AV ČR)

8. ledna 2010

Hodnocení kvality jednotlivých kurzů ESF projektu "Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ", reg. č. CZ.1.07/1.2.05/01.0016 garantovaného Unii Comenius

Vážení kolegové,
rádi bychom Vás požádali o Vaše stručné vyjádření na 12 níže uvedených otázek souvisejících s evaluací 1. cyklu studia výše uvedeného projektu ESF. Tyto otázky mají dosti obecný charakter, který dovoluje jedna celkové hodnocení studijního programu a nebo možnou konkretizaci na jednotlivé dílčí kurzy, resp. přednášky. Věříme, že Vaše odpovědí a podnětné náměty povedou ke zkvalitnění studijního programu 2. cyklu, kterého se řada z Vás také účastní. Prosíme o zaslání Vašeho hodnocení e-mailem na adresu: vasilis.teodoridis@pedf.cuni.cz. Děkujeme Vám za spolupráci.

Stažení SOUBORU S OTÁZKAMI HODNOCENÍ

Za realizační team

RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
vedoucí projektu


2. prosince 2009

Upozornění!
Na webu projektu došlo v souvislosti s blížícím se začátkem dalšího cyklu projektu od ledna 2010 k několika změnám:
- je aktualizován program 2. cyklu (pro rok 2010) >>>
- je dostupná nová přihláška na nový cyklus projektu >>>
- v menu přibyla položka Publicita projektu pro individuální zájemce i ředitelé škol >>>

S pozdravem za RT
webmaster




Nahoru | Úvodní stránka
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
STRUKTURÁLNÍ FONDY EU
MŠMT
Historie a současnost Soutěž „Komenský a my“ Projekty
Úvodní stránka